Govorci
Seznam govorcev 11. konference Informatika v javni upravi 2019

NIL

Stojan Rančić je strokovnjak za varnost, specializiran za področji omrežij in informacijskih sistemov. Poleg tega ima veliko znanja s področja odprtokodnih sistemov ter virtualizacijskih tehnologij. Stojan Rančič je tudi inštruktor, kot predavatelj pa vodi Ciscove tečaje širom po svetu.

Stojan Rančić, NIL

ORACLE

Robert Korošec je od leta 1999 je zaposlen v podjetju Oracle Software, kjer je delal kot svetovalec za Oracle baze podatkov in Oracle Exadata sisteme. V zadnjem času se osredotoča na Oracle Cloud platformo, primarno na področju Oracle Autonomous Database, prediktivne analitike ter BigData analizo podatkov.

Robert Korošec, ORACLE

Nacionalna komisija za UNESCO

Gašper Hrastelj je od leta 2007 zaposlen pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO v vlogi namestnika generalne sekretarke. Področja njegovega interesa in delovanja v okviru UNESCO so predvsem odprto izobraževanje, digitalizacija na področju izobraževanja, vključevanje mladih in UNESCO Konvencija proti dopingu v športu.

Gašper Hrastelj, Nacionalna komisija za UNESCO

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013. 

Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Ministrstvo za javno upravo, Uroš Izlakar

Uroš Izlakar, zaposlen na Ministrstvu za javno upravo, je strokovnjak za področje elektronskih javnih naročil in član Strokovne skupine za e-javna naročila (EXEP) Evropske komisije in vodja projekta EJN (Elektronska javna naročila RS). Sodeloval je pri načrtovanju in vzpostavitvi Portala za elektronska javna naročila (ejn.gov.si), ki vključuje različne funkcionalnosti s področja e-javnih naročil.

Uroš Izlakar, Ministrstvo za javno upravo

Zdravstveni dom Ljubljana

Zaradi želje po pedagoškem delu in usposabljanju zaposlenih v zdravstvu ter laikov, ter delu z vitalno ogroženim bolnikom se je leta 2019 zaposlila v SIM centru Ljubljana. Poleg že obstoječih modulov je pripravila nove module »Onkološki bolnik na primarni ravni – učenje z simulacijami v zdravstvu.« ter »Paliativna oskrba bolnika na primarni ravni – učenje z simulacijami v zdravstvu.

Nina Kastelic, Zdravstveni dom Ljubljana

Ministrstvo za javno upravo, Damjan Križman

Damjan Križman na Ministrstvu za javno upravo vodi Sektor za informacijsko varnost Direktorata za informacijsko družbo in informatiko, kjer je skupaj s sodelavci zadolžen za področje informacijske varnosti v državni upravi.

Damjan Križman, Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo, Damijan Marinšek

Damijan Marinšek se od leta 2007 na Ministrstvu za javno upravo ukvarja s področjem varovanja informacij v informacijskih sistemih. V zvezi s temi nalogami je vzpostavil storitve SOC MJU, kjer je skupaj s sodelavci zadolžen za področje informacijske varnosti v državni upravi.

Damijan Marinšek, Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo, Igor Žafran

Igor Žafran je že več kot 30 let prisoten na področju informatike, od tega več kot 19 let v državni upravi. Programiranja, snovanja in vodenja projektov, vodenja služb za informatiko kot tudi revidiranja informacijskih sistemov so področja, na katerih je bil aktiven, in ki mu zagotavljajo poznavanje praktično vseh področij informatike. Pred časom se je med drugim priključil tudi ekipi, ki vzpostavlja novo oblačno storitev INTRA in katere namen je v izboljšanju podpore delovnih procesov.

Igor Žafran, Ministrstvo za javno upravo

Telekom Slovenije

Metod Platiše je v Telekomu Slovenije produktni vodja za področja video elektronske identifikacije, podpore upravljanju digitalnih transakcij in kibernetske varnosti. Ima prek 20 let izkušenj, v dosedanji karieri pa se je ukvarjal s sistemskim inženiringom ter arhitekturami komunikacijskih omrežij, vodil pa je tudi zahtevnejše projekte in ekipe na področju sistemske integracije.

Metod Platiše, Telekom Slovenije

Ministrstvo za javno upravo, Mojca Rupnik

Mojca Rupnik ima dolgoletne izkušnje s področjem podpore uporabnikom. Svoje delo opravlja na mestu Direktorice Urada za podporo uporabnikom na Ministrstvu za javno upravo.

Mojca Rupnik, Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo, Igor Bohinc

Igor Bohinc ima dolgoletne izkušnje pri delu s strežniško infrastrukturo. Med delom v gospodarstvu je sodeloval je pri številnih IT projektih v državni upravi. Zadnja tri leta je zaposlen na Ministrstvu za javno upravo, na mestu Direktorja Urada za infrastrukturo.

Igor Bohinc, Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo, Alenka Colja

Na Ministrstvu za notranje zadeve zaposlena od leta 2000. Leta 2006 magistrirala na Fakulteti za državne in evropske študije z magistrskim delom »Povečevanje varnosti z vključitvijo biometričnih elementov v potne liste«. Leta 2007 postala vodja Oddelka za javne listine, od leta 2008 pa vodi Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine. S svojim delom daljše časovno obdobje zasleduje cilj racionalizacije različnih postopkov. Sodelovala pri več pomembnih projektih in pri pripravi ter implementaciji slovenske zakonodaje na področju javnih listin, prijave prebivališča, matičnih zadev in volilne pravice.

Alenka Colja , Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo, Aleš Veršič

Aleš Veršič ima dolgoletne izkušnje z odpiranjem podatkov. Že leta 2007 je bil vodja projektne skupine, ki je na Agenciji RS za okolje vzpostavila sistem odprtega dostopa do okoljskih odprtih podatkov. Sistem je omogočal vpogled in prenos podatkov do uporabnika. Leta 2016 so ga na Ministrstvu za javno upravo imenovali za vodjo projekta za prenovo sistema za odpiranje podatkov v javnem sektorju.

Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za okolje in prostor

Jurij Mlinar je zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor. Vodi projekt vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema. Pred tem je delal na Geodetski upravi Republike Slovenije, kjer se je ukvarjal z evidentiranjem gospodarske javne infrastrukture.

Jurij Mlinar , Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za javno upravo,Kristina Valenčič

Na Ministrstvu za javno upravo vodi Urad za razvoj digitalnih rešitev, ki skrbi za skladni razvoj digitalizacije v javni upravi na način, da svetuje, usmerja in spodbuja druge institucije pri digitalizaciji storitev in enotnem nastopu države na spletu, delovnih procesov in uporabi elektronskega poslovanja. Vodi projekt »Prenova informacijskega sistema za podporo upravnemu poslovanju«, s katerim država prenavlja temeljni dokumentni sistem 130 državnih organov.

Kristina Valenčič , Ministrstvo za javno upravo

Microsoft Slovenija, Barbara Domicelj

Barbara Domicelj, generalna direktorica Microsofta Slovenija, je svojo kariero v Microsoftu začela z uspešnim vodenjem oddelka za telefonsko prodajo. Pot jo je nato prek oddelka za srednje velika podjetja vodila na področje prodaje za javno upravo, kjer je kot vodja prodaje soustvarjala strateške Microsoftove projekte v Sloveniji in zgradila pomembna partnerstva v javnem sektorju.

Barbara Domicelj, Microsoft Slovenija

Microsoft Slovenija, Ula Kepežinskaite Duric

Ula Kepežinskaite Duric je leta 2002 prejela naziv magistrica znanosti na ekonomski fakulteti na univerzi v Vilni v Litvi. Več kot 20 let je sodelovala v različnih IT podjetjih kot vodja prodaje za razvoj poslovanja in prodajo kompleksa IT rešitve in storitve v regiji. Od leta 2017 na Microsoft-u vodi prodajo in poslovni razvoj javnega sektorja v Sloveniji in v Albaniji, s ciljem opolnomočiti zaposlene v javnem sektorju in preoblikovati storitve javnega sektorja za državljane s pomočjo Microsoftove tehnologije in sodelovanja z Microsoftovim partnerskim ekosistemom.

Ula Kepežinskaite Duric, Microsoft Slovenija

Ministrstvo za javno upravo, Alenka Žužek Nemec

Dr. Alenka Žužek Nemec na Ministrstvu za javno upravo deluje na področju razvoja e-uprave, e-identitet in storitev zaupanja, predvsem z vidika delovanja enotnega digitalnega trga Evropske unije. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave predvsem na ravni EU in je nacionalna predstavnica v različnih skupinah pri Evropski komisiji. Sodelovala je tudi pri pripravi različne zakonodaje in strateških dokumentov, ki usmerjajo razvoj e-poslovanja v javni upravi.

Alenka Žužek Nemec , Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo, Lea Šraj

Lea Šraj dela na podpori uporabnikom na področju IT tehnologij, že od samega začetka dela v državni upravi. V zadnjem desetletju, pa je področje njenega dela predvsem Enotni kontaktni center državne uprave in aplikacija za spremljanje podpore IBM Control Desk – Maximo.

Lea Šraj , Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo, Karmen Kern Pipan

Dr. Karmen Kern Pipan je zaposlena kot vodja sektorja za upravljanje s podatki v Uradu za razvoj digitalnih rešitev, na Direktoratu za informacijsko družbo informatiko na Ministrstvu za javno upravo, kjer se z ekipo ukvarjajo z upravljanjem s podatki digitalno, poslovno inteligenco, orodji za umetno inteligenco s ciljem dviga kakovosti digitalnih javnih storitev ter odločanja v upravi.

Karmen Kern Pipan , Ministrstvo za javno upravo

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Marko Bajec je redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer predava predmete s področja informacijskih sistemov in podatkovnih baz. Je vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije ter IoT demo centra.

Marko Bajec, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Generalni sponzor
Sponzor
Partner
Sodelujejo
Medijski sponzor
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.