Kristina Valenčič
Ministrstvo za javno upravo
Na Ministrstvu za javno upravo vodi Urad za razvoj digitalnih rešitev, ki skrbi za  skladni razvoj digitalizacije v javni upravi na način, da svetuje, usmerja in spodbuja druge institucije pri digitalizaciji storitev in enotnem nastopu države na spletu, delovnih procesov in  uporabi elektronskega poslovanja. Vodi projekt »Prenova informacijskega sistema za podporo upravnemu poslovanju«, s katerim država prenavlja temeljni dokumentni sistem 130 državnih organov. Svojo strokovno pot je začela na področju razvoja dokumentnih sistemov. 10 let je v  enem izmed vodilnih IT podjetij v Sloveniji opravljala naloge razvoja dokumentih sistemov in projekte uvedbe informacijskih rešitev za podporo delu z dokumentarnim gradivom na številnih organih javne uprave. Kot načelnica upravne enote je vodila najzahtevnejše upravne postopke in sooblikovala rešitve, ki so pripomogle h kakovostnejšemu delu vseh upravnih enot. V vlogi poslanke Državnega zbora je spoznala tudi celoten zakonodajni postopek in bila aktivna zlasti na področju notranjih zadev, javne uprave in lokalne samouprave.
Generalni sponzor
Sponzor
Partner
Sodelujejo
Medijski sponzor
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.