Karmen Kern Pipan
Ministrstvo za javno upravo
Dr. Karmen Kern Pipan je zaposlena kot vodja sektorja za upravljanje s podatki v Uradu za razvoj digitalnih rešitev, na Direktoratu za informacijsko družbo informatiko na Ministrstvu za javno upravo, kjer se z ekipo ukvarjajo z upravljanjem s podatki digitalno, poslovno inteligenco, orodji za umetno inteligenco s ciljem dviga kakovosti digitalnih javnih storitev ter odločanja v upravi. Svojo kariero začela v informatiki in telekomunikacijah ter nadaljevala na Uradu RS za meroslovje. Več kot desetletje je delovala kot evropska ocenjevalka pri EFQM v Bruslju, habilitirana predavateljica za management ter usposabljanje ocenjevalcev odličnosti. Vodila je medresorsko projektno skupino za pripravo Strategije razvoja javne uprave 2015-2020. Aktivno sodeluje na vrsti mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferenc iz področja podatkovne analitike in naprednih tehnologij
Generalni sponzor
Sponzor
Partner
Sodelujejo
Medijski sponzor
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.