Nina Kastelic
Zdravstveni dom Ljubljana
Predavateljica Nina Kastelic, dms  se je po končani visoki šoli za zdravstvo Ljubljana leta 2004 zaposlila na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Že kot študentka je opravljala delo inštrumentarke in kot redno zaposlena z tem delom tudi nadaljevala. Zaradi izredne želje po komunikaciji z bolnikom in svojci je svoje delo nadaljevala v specialističnih ambulantah na Onkološkem inštututu. Leta 2013 je  bila del tima za genetsko svetovanje. Leta 2016 je pričela z zdravstveno vzgojo bolnikov v posvetovalnici za zdravstveno nego, kjer je skupaj z njimi predelala vsa nejasna vprašanja glede nejasnosti  pred pričetkom zdravljenja, stranskih učinkov ter preprečevanja le teh. Leta 2018 je zaradi želje po dodatnem znanju nadaljevala delo v intenzivni terapiji. Leta 2013 je opravila tečaj ALS in pričela z internimi delavnicami Temeljnih postopkov oživljanja  za  zaposlene.  Že od malih nog je aktivna v prostovoljnem gasilskem društvu Videm Dobrepolje  in štabu Civilne zaščite, kjer skrbi za opremo za prvo pomoč in kontinuirano prostovoljno  izobraževanje.  Zaradi želje po pedagoškem delu in usposabljanju zaposlenih v zdravstvu ter laikov, ter delu z vitalno ogroženim bolnikom  se je leta 2019 zaposlila v SIM centru Ljubljana. Poleg že obstoječih modulov je pripravila nove module »Onkološki bolnik na primarni ravni – učenje z simulacijami v zdravstvu.« ter »Paliativna oskrba bolnika na primarni ravni – učenje z simulacijami v zdravstvu.
Generalni sponzor
Sponzor
Partner
Sodelujejo
Medijski sponzor
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.