NATEČAJ e-STORITEV

NATEČAJ ZA PRIZNANJE ZA DOSEŽEK INFORMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA V JAVNI UPRAVI V LETU 2019


Vabimo vas, da se prijavite na natečaj za priznanje dosežka javne uprave na področju informatike in računalništva (e-storitev javne uprave) za leto 2019. Natečaj, katerega namen je promocija in popularizacija dosežkov slovenske e-uprave, poteka v okviru konference Informatika v javni upravi 2019. To je priložnost, da dosežke predstavite slovenski strokovni in širši javnosti, sodelavcem in uporabnikom.

NATEČAJ e-STORITEV

Pogoji sodelovanja


1.Prijavitelj je lahko organ javne uprave sam ali organ javne uprave in izvajalec, ki je storitev razvil.

2.Prijaviti je mogoče delujočo e-storitev javne uprave, ki je bila razpoložljiva ali v uporabi vsaj tri mesece pred rokom za oddajo prijave za ta natečaj.

3.Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo upoštevala naslednje kriterije:

3.1 aktualnost (do 20 točk);

3.2 enostavnost in prednosti uporabe (do 20 točk);

3.3 prihranki pri uporabi (do 30 točk);

3.4 potrebna tehnologija (do 10 točk);

3.5 širša družbena korist (do 20 točk).

4.Prijavljene e-storitve bodo prijavitelji lahko predstavili na konferenci Informatika v javni upravi 2019 kot posterje. Za najvišje ocenjeno e-storitev bo javno podeljeno priznanje na slovesnem začetku konference, storitev pa bo tudi javno predstavljena.

5.Za e-storitev, ki bo prejela priznanje, bo imel prijavitelj tudi možnost objave v obliki strokovnega ali znanstvenega prispevka v reviji Uporabna informatika ali Informatica, ki ju izdaja Slovensko društvo INFORMATIKA.

6.Rok za oddajo prijave je 10. december 2019. Za prijave, ki bodo prispele po tem datumu, ne moremo zagotoviti, da bodo lahko upoštevane.

7.Morebitne ugovore in spore v zvezi s tem natečajem bo obravnaval in reševal izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA. Njegovi sklepi so dokončni.


E-storitev prijavite tako, da izpolnite prijavni obrazec in ga pošljete na naslov iju2019@drustvo-informatika.si.

Prijava na natečaj pomeni tudi promocijo e-storitev, dosežkov, razvijalcev in izvajalcev, zato vas prisrčno vabimo k sodelovanju.


Slovensko društvo INFORMATIKA
Generalni sponzor
Sponzor
Partner
Sodelujejo
Medijski sponzor
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.