Gašper Hrastelj, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO: Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO - priložnost za razvoj

Ponedeljek 16.12.2019, ob 11:15

Slovenija se intenzivno premika v smeri ustanovitve "Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno intleigenco" (International Research Centre on Artificial Intelligence = IRCAI), ki bo deloval pod okriljem UNESCO v L:jubljani. Končna odločitev o tem je bila sprejeta na zasedanju generalne konference UNESCO, ki se je zaključilo 27.11.2019.
Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.
IRCAI bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO in bo hkrati tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu.

Generalni sponzor
Sponzor
Partner
Sodelujejo
Medijski sponzor
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.