Alenka Colja, Ministrstvo za notranje zadeve, Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo: Nova osebna izkaznica RS
Ponedeljek 16.12.2019, ob 15:20

Dne 2. 8. 2021 bodo morale vse države članice Evropske unije, skladno z Uredbo (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja pričeti z izdajo biometričnih osebnih izkaznic.

V pripravi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, ki bo določal izdajo osebnih izkaznic z biometrijo podobe obraza, državljanom po dopolnjenem 12 letu starosti pa se bosta ob vlogi odvzela tudi dva prstna odtisa. Hkrati bo nova osebna izkaznica, izdana državljanu po dopolnjenem 12 letu starosti, postala tudi sredstvo elektronske identifikacije z možnostjo čezmejnega poslovanja in nosilka kvalificiranega potrdila za elektronski podpis. Elektronska identifikacija in avtentikacija za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje bo urejeno z ločenim predpisom.
Generalni sponzor
Sponzor
Partner
Sodelujejo
Medijski sponzor
Z nami so
razvoj rešitve bplanet d.o.o.